Únor 2009

neco o nich

27. února 2009 v 7:50 | www.google.cz |  Backstreet Boys

Biography Biografie

The Backstreet Boys , or BSB , is a boy band and pop group that rose to popularity in the late 1990s. V Backstreet Boys nebo BSB, je chlapec kapelu a pop skupiny, která vzrostla na popularitě v pozdních 1990s. Since then they have broken music and concert sale records, having sold more than 100 million albums (38 million in US) to make them the highest-selling boy band on record. Od té doby mají rozdělené prodej hudby a koncertních záznamů, které mají prodáno více než 100 milionů alb (38 milionů v USA), aby jim nejvyšší prodejní-boy band na rekord. The group originally consisted of Nick Carter , Howie Dorough , Brian Littrell , Kevin Richardson , and AJ McLean . Skupina se původně skládal z Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, Kevin Richardson a AJ McLean.

Their debut album, Backstreet Boys , was released in 1996. Jejich debutové album, Backstreet Boys, byla vydána v roce 1996. The album debuted at #1 in Germany, Norway, Switzerland, The Netherlands, Finland, Austria, and Canada and sold over 38 million copies worldwide (14 million copies in the US) setting a record for the most successful debut album in history. Album debutoval na # 1 v Německu, Norsku, Švýcarsku, Nizozemsku, Finsku, Rakousku a Kanadě a prodáno přes 38 miliónů kopií po celém světě (14 miliónů kopií v USA) stanoví rekord za nejúspěšnější debutové album v historii. In some countries, they've also released a second album, Backstreet's Back . V některých zemích, které si také vydala druhé album, Backstreet Back to. In May 1999, the Backstreet Boys released the album Millennium , which sold over 1.13 million units in its first week, setting a record for most albums sold in the first week of release. V květnu 1999 se Backstreet Boys uvolněné album Millenium, která prodáno více než 1,13 milionu jednotek v prvním týdnu, v němž záznam pro většinu prodaných alb v prvním týdnu vydání. They also held the most sales for an album's second and third weeks. Také držel většinu prodeje pro album na druhém a třetím týdnu. The record dominated the worldwide charts, landing at the #1 spot in 25 countries. Záznamu dominovali v celosvětovém měřítku mapy, přistání na místě # 1 v 25 zemích. The album was certified 11 times platinum by December 1999, making it the fastest selling album in a year. Deska byla certifikována 11 krát platinové do prosince 1999, čímž se stala nejrychleji se prodávající album v roce. The album went on to sell over 43 million copies worldwide. Album šel prodat přes 43 milionů kopií po celém světě. Released in November 2000, their album Vydáno v listopadu 2000, jejich alba
Black & Blue , whose 13-song selection features five songs co-written by members of the group, plus two songs written by all five Backstreet Boys, achieved platinum status in over 30 countries and gold certification in 10 regions around the world during its first week of release with sales of over 25 million copies worldwide. Black & Blue, jehož 13-píseň výběr funkcí pět písniček cpísemné ze strany členů skupiny, a dvě písně psané všech pěti Backstreet Boys, dosáhla platinové stav ve více než 30 zemích a zlatá certifikace v 10 regionech, na celém světě běhemsvého prvního týden zpráva s prodejem přes 25 miliónů kopií po celém světě.

In October 2001, the boys released The Hits: Chapter One , a disc of their greatest hits and Drowning , their last single until their return in 2005. V říjnu 2001 se kluci uvolní Hits: První kapitola, disk svých největších hitů a Drowning, jejich poslední jediné až do jejich návratu v roce 2005. After a five-year hiatus, their new single, Incomplete , was released to radio stations on March 28, 2005 and quickly became the #1 most requested song in top markets in both US and overseas. Po pěti-leté přerušení jejich nové jednotné, jsou neúplné, byl propuštěn na rozhlasových stanic on March 28, 2005 a rychle se stal # 1 Nejžádanější píseň v top trhy v USA av zámoří. The song was a drastic change from their previous albums, switching to adult contemporary rather than pop. Píseň byla radikální změna od jejich předchozí alba, přepínání pro dospělé, než současný pop. On June 14, 2005, the Backstreet Boys released their comeback album Never Gone , which they spent more than a year recording. Dne 14. června 2005, se Backstreet Boys uvolní svůj comeback alba Nikdy Gone, který strávil více než rok nahrávání. It has sold over 13 million copies worldwide. Bylo prodáno více než 13 milionů kopií po celém světě.

On June 24, 2006, Kevin Richardson left the band on good terms to pursue personal projects. Dne 24. června 2006, Kevin Richardson opustil kapelu na dobrých vztazích k výkonu osobní projekty. The group said that they won't close the door to Kevin and whenever he wants to go back, he's welcome. Skupina řekla, že se nedá zavřít dveře Kevin a kdykoli se chce vrátit, že je vítáno. The now four have released on October 30th their sixth album, called Unbreakable . V současné době má čtyři propuštěné na 30. října své šesté album s názvem nerozbitný. On October 30,2007, BSB madness was back in Times Square for the boys. On October 30,2007, BSB šílenství byl zpět na Times Square pro chlapce. They have proven time and time again in the industry that they are "unbreakable" and the bond they have for their fans is unbreakable. Se ukázalo, znovu a znovu v průmyslu, že jsou "nerozbitný" a obligace mají pro své fanoušky, je nezcizitelné. They started touring in february 2008. Začaly se na turné v únoru 2008. Their Unbreakable tour has been a big success! Jejich nezrušitelná turné byl velký úspěch!
Edited by Montego on 12 Feb 2009, 20:59 Edited by Montego dne 12. února 2009, 20:59
Registered users can edit this page. Sign up now, it's free and you will discover so much great music :) All user-contributed content on this page is available under the terms of the GNU Free Documentation License . Registrovaní uživatelé mohou editovat tuto stránku. Zaregistruj se nyní, je to zdarma a objevíte tolik skvělé hudby:) Všechny uživatelské-přispěly obsah na této stránce je dostupný za podmínek GNU Free Documentation License.

můj diplom

23. února 2009 v 17:19 | www.xbsbx.cz |  My friend
TOTO LE MŮJ DIPLOMEK ZA ÚČASTNĚNÍ NA WEBUXBSBX.BLOG.CZ ZA 6. MÍSTO V 6 BLESKOVCE MOOOOOOOOOOOOOOOOC DĚKUJI XBSBX PRO MĚ TO ZNAMENÁ

pár fotek

22. února 2009 v 17:48 | www.bsbqoad.com |  Backstreet Boys
08.JPG
07.JPG
06.JPG
05.JPG


WEBY A BLOGY

21. února 2009 v 16:24 Backstreet Boys
TADY JSOU NEKTERE BLOGY CI WEBY BACKSTREET

TAK TO JE ZATIM VSE NEBOJTE BUDU HLEDAT DALSI WEBY A KDY Z VAS NEKDO ZNA WEBY CI BLOGY BACKSTREET BOYS A I JEJICH CLENU NAPIS TE JE PROSIM DO KOMENTARU BUDU MOOOOOOOOOOOOOOC RADA PREDEM DEKUJI

další weby

narozeniny

20. února 2009 v 8:00 Brian Littrell
DNES 20.2. SE NARODIL BRIAN LITTRELL


Tim to ti preji vse nejlepsi ,hodne zdravi,stesti,laaaaasky,pohody,splnenych snu a proste pohodovy zivot .Mame te moooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc radi a budeme te mit radi dokud budem existovat pa pa pa pa pa MILUJEME TE PA NAS ZIVOTNI SNE nevim jak VY ale ja bych se s tebou chtela sejit ale moment vzdyt mi jsme se preci videli v CHORVATSKU BYL SI TAM S LEIGHANNR BYL SI TAK KRASNY BYLO TO V ROCE2007 JA SI TI MOOOC DOBRE PAMATUJI A KDO MI NEVERI MA SMULU ALE JE TO PRAVDA A TO PRISAHAM . TAK JESTE JEDNOU VSE NEJLEPSI K NAROZENINAM A PORADNE JE OSLAV PA I LOVE YOU

fotky z klipuuu

18. února 2009 v 13:57 | www.backstreetboyss.blog.cz |  Backstreet Boys

foto z ruznych klipu

7.2.2009 16:28| www.xbsbx.cz | Backstreet Boys


krasne fotecky

18. února 2009 v 13:53 | www.backstreetboyss.blog.cz |  Backstreet Boys
7.2.2009 18:07| Backstreet Boys

7.2.2009 17:15| BackstrKlikněte pro zobrazení původního obrázku

nove fotky

18. února 2009 v 13:50 | www.backstreetboyss.blog.cz |  Backstreet Boys

new foto

7.2.2009 18:20| Backstreet Boys

fotky z klipů

18. února 2009 v 13:49 | www.backstreetboyss.blog.cz |  Backstreet Boys
11.2.2009 18:11| www.xbsbx.cz | Backstreet Boys

mooooooooooc fotecek

18. února 2009 v 13:47 | www.backstreetboyss.blog.cz |  Backstreet Boys

dulezite informace

17. února 2009 v 18:32 | www.super.cz |  Baylee Littrell
January 2009
brian_littrell_se_svou_manelkou_leighanne_a_jejich_estiletm_syem_baylee_thomasem.jpg Syn Briana Littrella (33) z boybandu Backstreet Boys trpí vzácnou nemocí. Kvůli špatné péči lékařů málem zemřel.Brian Littrell se svou manželkou ­Leighanne a jejich šestiletým syem Baylee Thomasem.

Neexistuje snad nic smutnějšího, než když rodič musí bezmocně sledovat, jak jeho dítě trpí. Své o tom ví zpěvák skupiny Backstreet Boys Brian Littrell se svou manželkou ­Leighanne (39). Jejich šestiletý syn Baylee Thomas má totiž vzácné onemocnění, které dostalo název Kawasakiho syndrom nebo nemoc.

Co je Kawasakiho syndrom?
Choroba obvykle postihuje děti do pátého roku věku. Příčina jejího vzniku není přesně známá, ale pravděpodobně se na něm podílejí infekční mikroorganismy - bakterie či viry. V podstatě jde o zánět koronárních cév a napadá nejčastěji srdce a mozek. Dále může způsobit záněty pokožky, očí, plic, lymfatických uzlin či ústní dutiny. Také bývá vážně oslaben imunitní systém. Stejnou nemocí trpěl i šestnáctiletý syn herce Johna Travolty (54) Jett, jenž tragicky zemřel 2. ledna letošního roku.

Mylná diagnóza
Poprvé se příznaky Kawasakiho syndromu, jako je vysoká horečka a opuchlý krk, u Bayleeho projevily koncem loňského prosince. "Lékaři se nejdříve domnívali, že Baylee má klasickou chřipku. S tímto verdiktem nás taky z první prohlídky poslali domů," vypráví Brian.

"Když jsme dorazili z nemocnice domů, jeho teplota se vyšplhala na 39,4 stupně a bylo jasné, že jde o něco vážnějšího. Proto jsme okamžitě navštívili pohotovost." Po několika zdravotních testech absolvoval chlapeček vyšetření na echokardiografu, které již prokázalo narušení věnčitých tepen, což je typický projev Kawasakiho nemoci.

V současné době je syn slavného zpěváka pacientem dětské nemocnice v Atlantě, kde se lékaři pokoušejí dát dohromady Bayleeho cévní systém. Brian a Leighanne vzkazují všem rodičům: "Když se budete domnívat, že je něco v nepořádku, poslechněte své instinkty a hned jednejte."

Nenechat se odbýt
"Při návštěvě první nemocnice nás lékaři měli za paranoidní rodiče. Zpětně jsme ale se ženou rádi, že jsme se vydali do jiného zdravotnického zařízení. Nechci ani pomyslet, co by se mohlo stát, kdybychom se nechali odbýt," s hrůzou v očích prohlásil nejvýraznější člen nejznámějšího amerického boybandu.

Malý Baylee bude minimálně šest týdnů pod bedlivým dozorem odborníků, kteří mu naordinovali speciální léky. Až čas ukáže, do jaké míry nemoc narušila chlapcovo krevní řečiště. "Mrzí mě, že teď našeho syna musíme hodně hlídat a usměrňovat. Nesmí se příliš namáhat, nemůže navštěvovat svůj oblíbený kroužek karate a kontakt s třeba jen lehce nachlazenými lidmi by ho mohl ohrozit na životě, protože má velmi oslabenou imunitu," povzdechl si Brian. Nezbývá nic jiného než držet zpěvákově rodině palce, aby všechno dobře dopadlo.

dalsi zivotopis

17. února 2009 v 18:24 | www.osobnosti.cz |  Leighanne Littrell

Povolání: herečka
Věk: 39
Datum narození: 20. 07. 1969
Místo narození: Marietta, Georgia, USA
Znamení: Rak

Životopis

Leigh Littrell se celým jmenem jmenuje Leighanne Reena Wallace.Vystudovala vysokou školu Cheerleader and Marching Band v americkém státě Geogia.Od jejich 17 let se stala modelkou,fotila do různých časopisů ve kterých si ji všiml manažer a začal s ní natáčet filmy. Hrála také ve videoklipech Rickyho Martina nebo Backstreet boys. Při natáčení klipu od Backstreet boys "As lon as you love me" se dala dohromady s jedním z nich a to Brianem Littrellem. Svatba se konala 2.9.2000 v Atlantě (Georgie).

Poté natočila ještě dva filmy a to Olive Juice a Megalodon a videoklipy pro Backstreet boys. V roce 2002 porodila syna jménem Baylee Thomas Waylee Littrell. Po porodu se začala věnovat své rodině a až ted v roce 2007 vytvořila kolekci Waylee bags která je zaměřěna na batohy a kabelky.fotos

15. února 2009 v 16:24 Leighanne Littrell

životopisek

15. února 2009 v 16:20 Leighanne Littrell
Životopis
Jmeno: Leighanne Littrell
příjmení: Wallace
narozeniny: červenec 20 1969
místo narození: Marietta, Georgia
sourozency: Suzanne and Tracy
povolání: herečka a Modelka
zvířata: Lil' Tyk and Litty Leigh
oblíbené zvíře: tygr
oblíbená barva: žlutá
Sporty: tennis and golf
vysoká škola: Cheerleader and Marching Band
nynější stav: vdaná s Brian Littrell (Backtreet Boys)
bydliště: Atlanta / Georgia
děti: 1 Syn ( Baylee Thomas Wylee Littrell )

krasavec

15. února 2009 v 16:17 | www.backstreetboys.blog.cz |  Nick Carter

info

24.6.2008 13:22 | Nick Carter

A abyste měli zase co číst,máte tu zase Nicka:-D

08.09.2007
A zase to samé - Doplňující informace do Nickovi biografie (2) Jestli NÁHODOU zjistíte,že nějakou informaci tu máme dvakrát, tak se předem omlouvám - nemám moc dobrou paměť,prostě něco najdu,co se mi nezdá moc povědomé,přeložím to a hodím to sem... :-D
Oblíbené BSB video: Larger Than Life
Oblíbený dárek od fanouška (ale nejspíš od fanynky): náušnice (ze zlata)
Oblíbená značka auta: Mercedes, Camaro
Další fakta:

*Nick zbožňuje Cheerio´s (to je tamto...to křupavý v krabici..no určitě jste to už jedli - já ještě ne:-D )
*Nick si rád hraje se svými vlastními prsty (zajímavé:-D )
*Nick miluje bublinkové koupele, a svíčky. Je to pro něj ta nejlepší relaxace
*Nick používá jahodový balzám na rty
Doufám ,že k nám někdy Nicky a spol.přijedou

cartik

15. února 2009 v 16:15 | www.backstreetboys.blog.cz |  Nick Carter

Tentokrát tu máte i něco o Nickovi (prý Rare informations, takže Vzácné nebo také výjimečné informace:-) )

22.07.2007
Původně toho mělo být víc,ale já jsem takový amatér,že jsem ten zbytek prostě neuložila a nejhorší je, že už nevím,kde jsem to nabrala.No nic,pustím se do překladu.Teda vy to už budete číst česky bflko
První část

Do letadla Nick vstupuje odjakživa zásadně pravou nohou (mohli jste to vidět třeba na DVD Around The World)
On říká "Ty víš" často
Má ty nejpotrhlejší charakteristický způsoby (asi chování)
Zajímá se o oceány a o šíleně ho baví sledování filmů s tématikou o mimozemšťanech
sensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesense
Tu je druhá část,kterou jsem zázrakem uložila...
- řekl: ,,Jsem hříšný Backstreet Boy"
,,Nejdivnější věc,kterou jsem kdy jedl,byla vajíčka aligátora."
,,To pořád roste a roste,stejně jako noc plyne dál" -nevím přesně co tím myslel,ale jinak to nepřeložila ani kámoška 8E->
,,Chceš být můj bláznivej kámoš?"
,,Je divnej pocit stát před davem uječených fanynek jen ve spoďárech!!" Kluci ho totiž kdysi dávno takto vystrčili ze šatny,chudák:-)
sensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesense
Třetí část.Já to nazvala jako "Doplňující informace do Nickovi biografie"
Velikost...boty: 11 (pro nás 46)
Velikost oblečení: 43
Závislost: Počítačové hry
Oblíbená videohra: Kid Nicky
Oblíbená svačinka: Twix (já bych se toho taky mohla užrat..)
Oblíbené písně z jeho alba: Help Me, My Confession
Oblíbená BSB píseň: Shining Star a Siberia
Oblíbený hudební nástroj: Kytara a bicí
Deodorant: Old spice (jóó...důkaz místo slibů)
Měl by se stydět: Ukradl Bibli z hotelu
sensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesense

Čtvrtá část.Co zřejmě nevíte (alespoň většina z vás).Nick je někdy fakt zvláštní tvor chicht

- Myslí si,že jeho chodidla nejsou pěkný
- Nenávidí svoje břicho- říká,že ho "podědil" po svém otci
- Na psy mluví dětským hláskem
- Nick se narodil ve stejné nemocnici jako Lucille Ball
- Nickova postel se rozpadla když na ni Nick dolehl s jeho tajnou láskou,protože na ní Aaron předtím schválně povolil šrouby (to jste si mohli přečíst taky tady jak to bylo..chudák Nick)
- Nick jednou naboural do Christiny Ricci
- Nick má rád brusinky a vodku
- Kouše si prý nehty (má manikůru zadara..)
- Brian málem zemřel ten samý den,co se Nick narodil (!)
- Má sklony zvedat pravé obočí když mluví o holkách (to se musím podívat!)
- Spává na zádech a chrápe
- Věří na duchy
- Nick má bílé Ferrari
- Před několika lety Nick překvapil Aarona na jeho koncertě a Aaron začal brečet
- Nick se bojí tmy
- Má rád Elmíka (to je to plyšový NĚCO ze Sezame otevři se:-) )
- Miluje krevety
- Řídí velmi rychle (my víme)
- Nick na Bahamách plaval se žraloky
- AJ hodil do ohně Nickovy oblíbené komiksové knížky
- Nick si opravdu váží žen a nikdy by prý na dívku navztáhl ruku i kdyby ho ona porazila dolů (přeberte si to jak chcete,mě to ve večerních hodinách nemyslí)
- Nick věří na osud
- Má strach z manželství (nebo svatby-já fakt nevím,to bylo ve slovníku) a nerad žije ve velkých domech sám
- Učil se surfovat (2002)
- Obvykle jeho Vánoční nakupování začíná na poslední chvíli
- Nick nerad létá.I když rád cestuje,letadlo pro něj stále není dost pohodlné.
- Nick je po ránu podrážděný
- Narodil se v 8 hod.večer

nickyy

15. února 2009 v 16:13 | www.backstreetboys.blog.cz |  Nick Carter
BOYS FOREVER:o)

jeho svět

15. února 2009 v 16:09 | www.backstreetboys.blog.cz |  Brian Littrell
slibovaný překlad: Brianova24.06.2007
Brian popisuje svůj život i boj s nemocí zvanou Nedomykavost srdeční chlopně.Jestli vás zajímá jak to všechno bylo,čtěte dál. Musím říct,že je to celkem ´husťárna´! Můžeme být rádi,že Brian žije,protože bez něho by nemohli vzniknout Backstreet Boys. Jen si představte,že by tam nebyl! Jeho hlas je prostě nenahraditelný:-)! Dost už okecávání,tady je hotový překlad Brianovy autobiografie:
" Jmenuji se Brian Thomas Littrell. Narodil jsem se 20.února 1975 v nemocnici sv.Josefa (St.Joseph Hospital) v Kentucky. Moji rodiče se jmenují Harold Littrell mladší (Jr.) a Jackie Littrell- jsem jejich druhý syn. Mám bráchu,který je o tři roky starší než já. Vyrůstali jsme hodně ´poměšťácku´. Můj táta pracoval v IBM; později koupili jednu firmu v Německu. Dělali na psacím stroji pásky,počítačové pásky a mnoho dalšího.Táta tady pracoval už od střední školy,kdy mu bylo osmnáct let. Můj děda,Harold Littrell starší (Sr.) tu také pracoval,takže můj táta šel v jeho stopách. Táta se přihlásil k válečnému loďstvu a byl tu 4 roky. Když z tama odešel,poznal moji mámu. Moje máma pracovala v kostele,kde jsem vlastně vyrůstal.
*
*
*

Už od dob mého dětství jsem utíkal ke zpěvu a byl jsem velký komediant a každého jsem rozesmíval. Když jsem chodil do školky,zpíval jsem v dětském kostelním sboru. Bylo mi asi šest nebo sedm let když jsem zpíval svoje první sólo v zástupu věřících v kostele. Tento kostel měl 4,000 členů; normálně tam bývalo pouze okolo 1,500 na nedělních mších. Ale toto byl velký výkon pro šesti nebo sedmi letého kluka! Byl jsem hrozně nervózní. Mezi lidmi jsem velmi stydlivý. Jsem hodně nesmělý když se mám seznamovat s novými lidmi
*
*
*

Vyrůstal jsem v domě v Lexingtonu. Tři roky věkový rozdíl byl mezi mnou a bráchou hodně velký. Narodil jsem se se srdeční vadou a mám malou díru (otvor) v srdci. Když mi bylo pět,zjistili mi nemoc v krvi a srdci; říkali tomu STAPH infekce (staph jsem nikde nenašla ve slovnících). Prošel jsem svými pěti lety bez toho,aniž by někdo něco takového věděl. Měl jsem srdeční vadu...
*
*
*

Jednoho dne,když mi bylo pět,jsem jel na svém Big Wheelu (kole) dolů ulicí a vrazil jsem do obrubníku a sletěl na zem a odřel si hodně koleno. To rozpoutalo infekci, [ale nikdo to v té době nevěděl] . Když jsem dotáhl svůj Big Wheel domů,dostal jsem od mámy nějakou sladkost a pusu a bylo mi fajn. O dva týdny později se mi u mého dědy stal úraz: uklouznul jsem a spadl na beton a hodně jsem se bouchl do hlavy,tak máma o mě měla velký strach. Společně s dědou mě odvezla do nemocnice.Během těchto posledních dvou týdnů se [staph] infekce rozjela.Je zázrak,že po mém (už druhým) úraze mi teprve v nemocnici objevili tu infekci,protože ty ostatní banální úrazy nebyly tak závažné,abych musel do nemocnice.Bylo mi pět a cítil jsem se zdravý. Nikdy jsem neměl žádné problémy; vždy jsem byl schopný běhat a hrát si jako ostatní děti. Ale potom si mě nechali dva měsíce v nemocnici...
*
*
*

Pamatuji si to velmi dobře. Zdálo se mi o tom,měl jsem na to všechno hodně špatných vzpomínek: jak jsem onemocněl a jak se infekce dostala do krve až k mému srdci. Byl jsem hodně unavený a bledý. Neměl jsem ani žádnou sílu. Jediný způsob pohybu byl invalidní vozík. Jezdil jsem si nahoru a dolů po nemocničních chodbách,protože jsem se potřeboval nějak zabavit.
*
*
*

Tato nemoc,kterou jsem měl je osudná a já měl nulovou šanci na přežití. Lékaři mojí mámě a tátovi říkali,aby počítali s nejhorším a zajišťovali už dopředu pohřeb,protože 'váš syn je na tom hodně špatně' .Pro moji mámu to bylo moc těžké vyrovnávat se s touto možností. Když přišla do kostela,prosila o jakoukoli pomoc z kostela a rodiny,a čas šel dál..
Byl jsem na určitých lécích,ale nic nedokázalo tuto infekci zastavit. Jak čas běžel,jakkoli se to zdá nemožné,infekce začala pomalu ustupovat! Děkuji za to Bohu. Vím,že to byl zázrak. Bohužel ale na Zemi není žádný lék,který by tuto nemoc zcela vyléčil...
*
*
*

Nikdy nezapomenu na větu,kterou mi máma řekla,když mi bylo deset nebo jedenáct let: ' Víš Briane,když jsi byl v nemocnici,byla jsem s tebou a přála jsem si,abys žil,protože jsem chtěla,abys byl tady se mnou ..jsi moje dítě a já tě potřebuju..' Když se v noci modlila,šla mě vzbudit a řekla mi 'Cokoliv se má stát,stane se..' Od té doby jsem na tom byl pomalu ale jistě lépe a začal jsem se zotavovat.
Lékaři mámě a tátovi říkali,že pokud budu žít....nebudu schopný dělat spoustu věcí normálně.Pocházím ze zabezpečené rodiny,odešel jsem z nemocnice jako by mi nic nebylo,protože jsem se cítil o dost lépe. Začal jsem zpátky nabírat sílu,dělal jsem věci jako předtím...nechtěl jsem se v ničem omezovat.

*
*
*

Mou první láskou mezi sporty byl fotbal,a fotbal souvisí s hodně běháním. Žili jsme hned u kostela,kde bylo kousek dál fotbalové hřiště. Každé léto tady býval malý fotbalový kemp pro děti v mém věku nebo i trošku mladší děti,a já se vždycky snažil tady dostat a hrát s něma. Rodiče na mě dávali pozor a byli velmi opatrní co se týče určitých náročných aktivit jako bylo třeba hodně běhání,stresové situace a všechno co mohlo ohrozit normální funkci srdce. Moje srdce bylo slabé a rodiče se velmi báli. Nikdy se mnou nehráli fotbal,tak jsem se začal více věnovat basketbalu a hrát pro kostel se všemi mými kámoši ze střední školy. U basketbalu člověk taky moc běhá jako u fotbalu,je to bláznivý. Nedělalo mi žádný problém hrát basket. Uběhly dva roky poté,co jsem se dostal z nemocnice,dospěl jsem, a moji rodiče mi pomalu povolovali co jsem chtěl dělat.
*
*
*
Jednou za rok navštěvuji Univerzitu Léčebného Centra v Kentucky. Lékaři mi tu kontrolují srdce a dělají EKG a CAT vyšetření. A každý rok mi říkají,že díra (otvor) je čím dál menší! Když mám tyto zkušenosti,cítím,že jsem si bližší s mou rodinou,mým bráchou,se všemi mými přáteli z kostela,s Bohem. Místo chození ven a na party jsem vždy chodil na středeční noční mši. Neříkám,že jsem byl nejlepší dítě na světě,protože každý má nějaké chyby. Ale to mě právě dělalo lepším člověkem; byl jsem více hrdý na to,co jsem dělal. (..)
Obrazek
To je showbysnys:
Na základní a střední škole mi holky říkaly 'Oh,ty zpíváš? Wow!,' v kostele zase 'Člověče,ty seš dobrej,máš fakt skvělej hlas,' a to bylo pěkné. Vždycky jsem věděl,že chci zpívat,ale nikdy jsem to nebral vážně v mém mladém věku na střední škole.
*
*
*

Škola,do které jsem chodil mívala talentové show...Jedna holka a já jsme tam byli vybráni,aby jsme zazpívali jednu duchovní píseň před celou školou. Ta píseň se jmenovala 'Another Time,Another Place'. Ona vyšla na pódium a začala zpívat svou první sloku a pak jsem se k ní měl přidat; dostal jsem ze sebe tak dvě nebo tři slova a najednou všechny holky v publiku začaly křičet! Myslel jsem,že je to kvůli tomu,že jsem vyparáděný v obleku a kravatě,a tam byly hledáčky,takže jsem nemohl vidět do publika,protože světla byla hodně ostrá.
*
*
*
Zrovna jsem opustil sborovou třídu dříve než když jsem byl ještě nikdo. Ale teď když jsem vstoupil na jeviště a dostal jsem se před světla bylo to úplně jiné. Byl jsem jen okamžitá hvězda. Myslím si že to byl záchytný bod v mém životě když jsem věděl že jsem mohl dát pryč něco jako mé vrstevníky tady musí určitě být lidi venku z tohoto světa kteří by chtěli taky. A od té doby dál to bylo tak uspěchané.. (s tímto odstavcem mi pomohla fanynka "Sexybrian" kutululu )
Obrazek
Všechno o holkách!
Já měl na škole hodně kamarádek. Jeden z mých vztahů trval asi tři měsíce a tři dny,bylo to na střední škole. Dívka,se kterou jsem chodil navštěvovala jiný kostel než já a já tam začal chodit s ní.
Měl jsem jí rád už od 9-té třídy a nikdy mi nedala možnost a pak konečně v prváku (zpozorovala mě) měla mě ráda a já tomu nemohl uvěřit. Myslím si že jsem se učil z této zkušenosti, myslím že jsem byl jenom zblázněný do ní, protože ona byla moc krásná holka a když jsem se dozvěděl o jejím vnitřku, už mě nepřitahovala.Moji přátelé říkali ´ Je tak lakomá a sprostá, není pohledná, nikdy neřekla že by tě milovala do smrti.´ Pak jsem konečně dostal šanci a ono se to ukázalo. Když se koukám zpět na tohle, byla to jen zkušenost.. (s tímto odstavcem mi taky pomohla fanynka "Sexybrian" kutululu )

Život doma! Labirint
S bráchou jsme vždycky museli vynášet odpadky a uklízet,protože oba rodiče pořád pracovali. Moje máma ale stále chodila do kostela. Když mě předtím odvezli do nemocnice [Brian měl být hospitalizován s možnou smrtelnou infekcí krve],žili jsme z tátových příjmů. Vždycky jsem měl,co jsem potřeboval: Ale když mi bylo šestnáct,chtěl jsem vlastní auto. Mojemu bráchovi bylo devatenáct a řídil malé,staré auto,které si koupil sám,protože už měl práci. Říkal jsem 'Chtěl bych mít jako on svoje auto,jezdit na schůzky (rande),dělat co chci. ' A tak jsem se o tom bavil s mou mamkou.Ona řekla 'Nebudeš mít auto dokud nebudeš mít nějakou práci,šetři si peníze a pak si ho kup '. Takže jsem si začal šetřit!
*
*
*

Pracoval jsem v rychlém občerstvení (ve fast foodu) rok a půl. Našetřil jsem si nějaké peníze,ukázal zodpovědnost,pracoval jsem a zároveň dělal domácí povinnosti a chodil do kostela. Snažil jsem se všechno zvládat a snažil jsem se dostat do světa dospělých. Dokázal jsem mamce,že jsem spolehlivý a že mi může věřit.
*
*
*

Pojďme mluvit o Kevinovi! 8-)
Obrazek
Když jsme měli rodinné výlety,vždycky se držel mého bráchy. Byl jako můj brácha. Můj brácha taky zpíval,ale on nezpíval skutečně pop,spíše R & B; měl rád heavy metal,rock 'n roll . Oni spolu zpívali a hráli si na rockový hvězdy:-) a můj brácha mlátil do bubnů. On to nikdy nebral vážně tak jako já to nikdy nebral vážně-až do doby kdy jsem se dostal tam kde teď jsem..
*
*
*

Každý věděl o dni,kdy mi Kevin zavolal z Orlanda kvůli BackStreet Boys. Zrovna jsem seděl ve třídě dějepisu,byla poslední šestá hodina a byl duben 1993... Šel jsem domů a hned jak jsem vešel do dveří,říkám mamce ' Mami,musím ti něco říct! ' a ona mě nenechala mluvit a řekla ' Jó,Kevin volal kvůli kapele,mluvila jsem s ním a všechno už vím ' a já na to ' Cože? ' On volal oběma mým rodičům a o všem jim řekl,já byl ten,který se o tom dozvěděl jako poslední. Nemohl jsem tomu uvěřit! Myslel jsem,že to není možný! Ale bylo.. Máminou hlavní starostí bylo moje vzdělání...
*
*
*

Takže zavolala Denise,A.J.ově mámě a Denise jí řekla o domácím studiu. Takhle jsem se měl učit právě s A.J.em a Nickem společně. Rodičům šlo o to,aby jsme se opravdu učili. Hned další den,v šest hodin ráno,jsem nasedl do letadla a letěl do Orlanda. Když jsem tam přiletěl,na letišti už postával Kevin a podal mi limonádu. Zakopl jsem a spadl na zem. Trapas. Ještě před hodinou jsem s Kevinem mluvil po telefonu a teď jsem tady v Orlandu! A ještě k tomu v limonádě!
Backstreet Boys! sensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesense
Obrazek
Jsem šťastný,že můžu být v BackStreet Boys! Změnilo mi to život! Je to úžasné,děkuji Bohu za všechno.
Myslím,že tato kapela má hodně potenciálu a myslím,že tato kapela je stálá ("dluhotrvající":-) ) . My jsme skuteční- co vidíte to dostanete (Ludlinka: tu větu jaksi nechápu..). My jsme pět solo umělců,kteří se dali dohromady a milujeme práci,kterou děláme. Vše co děláme,děláme pro naše fanoušky.Bez nich bychom nemohli existovat. "
Brian Littrell ...

frajer

15. února 2009 v 16:07 | www.backstreetboys.blog.cz |  Brian Littrell
atd.:-) Brian Littrell29.07.2007
V druhé části Zajímavostí si můžete přečíst něco o Brianovi. Pro začátek platí to samé -Doplňující informace do Brianovy biografie.
natasha81
Přezdívky: Baby Duck (pouze jeho máma mu takhle říká),přezdívka B-Rok,která je už uvedená ve společné biografii kluků, pochází z basketbalového slangu 'rok',další přezdívka,také již psaná,je Seaver a je od softbalového hráče jménem Tom Seaver
Barva vlasů: špinavá blond/světle hnědá
Sport: Golf
Oblíbené nástroje: Trumpeta a kytara
Oblíbené místo: dům
Oblíbený nápoj: Ledový čaj a zázvorové pivo
Oblíbené jídlo: Makarony a sýr,sýrová pizza
Oblíbený BSB videoklip: As Long As You Love Me
Oblíbená hudba: Shai,Jodeci
Oblíbený film: Train spotting (to bych do něj vážně neřekla!!!),Star Wars a nějaké filmy s Jimem Carreyem
Oblíbená zmrzlina: vanilková s čokoládovými kousky
Zlozvyk: Kousání nehtů
Oblíbená módní značka: Tommy Hilfiger
Oblíbená filmová hvězda: Tom Hanks, Jim Carrey a Sandra Bullock
Oblíbená vůně: Safari,CK One
Další fakta:
natasha81
-Brian byl zavolán do BSB když studoval na Univerzitě v Cincinatti.
natasha81
-Brianova hlava chytla od ohně kdysi během turné Black & Blue (oj!!)
natasha81
-Brian zpíval své první sólo v kostele ve věku 6 let.
natasha81
-Brian navrhl svoje vlastní svatební prstýnky (jak krásné...)
natasha81
-Briana kdysi kousnul pavouk,který byl infikovaný (brrrr...!!!)
natasha81
-Brian a AJ si nechali udělat svoje první tetování ve stejný den,aby v té době dostatečně znechutili jejich managementa.
natasha81
-Brian svému synkovi Bayleemu říká Scooper
natasha81
-Brian porušil 3 známé dopravní předpisy; za překročenou rychlost,za řízení bez připnutého pásu a za chybějící bezpečnostní vybavení v jeho autě. Všechno se dopustil v roce 1994,tehdy mu bylo 19. (Brian se nezdá:-D)
Obrazek
natasha81
-Brian svou nynější manželku Leighanne potkal 15.června 1997,jak už většina víte- na natáčení klipu 'As Long As You Love Me' (můžete ji vidět i na DVD Homecoming: Live in Orlando jak ho před začátkem objímá..)
natasha81
-Brianovi a Nickovi se říká Frick a Frack ode dne,kdy se zkamarádili.
natasha81
-Briana baví zahradničení
natasha81
-Brian vyhrál velvyslaneckou cenu v jeho domě státě Kentucky v roce 2004,v Rock and Rollové hale slávy.Jeho bratranec Kevin také dostal tu samou cenu.
natasha81
-Brian pracoval u Long John Silvera (ve fast foodu) předtím než se přidal k BSB.
natasha81
-V roce 2000 byl Brian vybrán jako nejžhavější hvězda pod 25 let.
Obrazek
Obrazekkutululuoblíbené místo všech
Obrazek

článeček

15. února 2009 v 16:04 | www.backstreetboys.blog.cz |  Brian Littrell
vyhlasovaný Brian;-)24.08.2007
Brian Littrell and his life
Když Brian dorazil v dubnu 1993 na letiště v Orlandu,kde na něj měl čekat jeho bratranec Kevin,dolehl na něj pocit samoty a strach z neznáma.
Nebylo divu,že měl Brian strach z neznáma.Od svého narození žil celý svůj život na jednom a tom samém místě v harmonii a klidu se svou velmi soudržnou rodinou. Jeho strach pocházel z dětství,kdy byl velmi nemocný a doktoři si byli téměř jisti, že zemře. Toto traumatické období začalo nevinnou nehodou, takovou, jakou prožívá každé malé dítě. Jednoho dne, kdy se vesele projížděl na kole, náhle narazil na obrubník, přepadl a rozbil si koleno. Bylo tam trochu krve a slz, ale jinak nic vážného a rána se brzy zahojila. O dva týdny později si hrál se svým bratrem Haroldem na pozemku svého deděčka. Harold, který byl o tři roky starí, nešťastnou náhodou na kole v plné rychlosti vrazil do Briana, který nestačil uhnout, a srazil ho k zemi. Brian začal křičet, což ihned přivolalo jeho maminku a tatínka. Nebylo vidět žádné zřetelné zranění, ale protože si Brian narazil hlavu, bylo zde podezření na otřes mozku, takže ho okamžitě vzali do nemocnice, kde sice rentgen neprokázal ani otřes mozku ani jiné zranění, ale další testy poukázaly na něco mnohem vážnějšího:
Na dolní části jeho srdce byla malá skulina a jeho život ohrožovala neznámá a životu nebezpečná infekce. Srdeční problémy provázely Briana po celý jeho život, ale nikdy nebyly žádného vážnějšího rázu. Nicménně infekce, která byla zapříčiněna jeho první nehodou se rychle rozšiřovala do jeho krevního řečiště a doktoři se obávali nejhoršího.
Brian to vysvětluje:
,,Infekce se rozšiřovala tak rychle,že si doktoři mysleli,že není v jejich silách ji zastavit. Mým rodičům oznámili,že jde o velmi vzácný druh onemocnění, které přežilo jen velmi málo lidí. U mne byly šance ještě menší, protože jsem byl malé dítě. Doktoři mi v podstatě dávali nulovou šanci na přežití.
Bylo to strašně, být tak dlouho v nemocnici. Musel jsem nehnutě ležet, a protože jsem měl už úplně rozpícháné ruce, doktoři museli k braní krve používat má chodidla. I když jsem pořádně nevěděl, co se děje, podvědomě jsem cítil, že hranice smrti není nijak daleko.
Má maminka se nechtěla smířit s tím, že její dítě zemře, ale při modlení si přála, že pokud taková situace nastane, tak ať nastane hned a ať se nijak netrápím. Děkovala Bohu za můj život, a to i přesto, že mi bylo pouhých pět. Bylo to pro ni těžké, ale nakonec se smířila s tím, že mne bude muset opustit. Bylo to neuvěřitelné,ale od té chvíle se mi začalo dařit lépe. Nikdo nic takového nečekal- doktoři byli ohromeni.
Všichni si mysleli, že umřu, ale všechno se změnilo po té ,co se moje maminka začala modlit jinak. Upřímně věřím, že za mým přežítím stojí zázrak."
Kvůli nemoci musel brina opakovat jeden ročník základní školy. Necítil se moc dobře, být nejstarším ve třídě, a to navíc rovněž patřil k těm nejmenším. Naštěstí se však seznámil s Chrisem Cawoodem, který se stal jeho nejlepším kamarádem. Seděli spolu v jedné lavici a trávili spolu většinu volného času. Oba byli naprostými sportovními fanatiky, a tak většinu času strávili hraním fotbalu, baseballu a jejich nejoblíbenější hry basketbalu.
(to je vše z výpisků z knihy Backstreet Boys)
A teď něco z překladů (vím,moc jsem se nepředala :-D )
Vysněné rande: Něco obyčejného,třeba piknik v parku nebo procházka po pláži.
-narodil se v 1:37 hod. ráno
-přál si oženit se ve svých deseti letech
-Nick Carter je jeho nejlepší kamarád
-jeho krevní skupina je B+
-hraje na kytaru

brian a jeho život

15. února 2009 v 16:02 Brian Littrell

Brian a jeho přání do budoucna...

24.10.2007
1996
Brian je rodinně založený typ. ,,Moje rodina je pro mne vším. Vyrůstal jsem ve velké a rozvětvené rodině. Moje přítelkyně by měla přemýšlet o budoucnosti a chtěl bych, aby měla ráda děti. Docela dobře si umím představit, že za deset nebo patnáct let bych chtěl mít rodinu se

Brian o hudbě...a jeho přání do budoucna

24.10.2007
1996
Brian dříve zpíval v církevním sboru. Proto dodnes má rád gospel song - nábožné písně amerických černochů. Jinak se mu líbí skupiny typu Boyz II Men a zpěváci Luther Vandross a Stevie Wonder - Stevie je zároveň vynikající textař a skladatel písní.
dvěma nebo třemi dětmi

další foto

12. února 2009 v 18:09 Brian Littrell
//<![CDATA[ sklikBanner({ codeId: 52, formatId: 44, url: new String(window.location.href), cborder: 'cc33cc', cbackground: '99ccff', ctitle: '000000', ctext: 'cc33cc', curl: '000000', simg: 1 }); //]]>

článek

12. února 2009 v 18:07 Brian Littrell
27.04.2008
Jeho hlas je znám z hitů "Quit Playing Games With My Heart," "Everybody" a I WantObrazek It That Way". Bez něho by nebyla skupina Backstreet Boys tím, čím dnes je. Přesto se však odhodlal k sólové dráze. Brian Littrell chce zpívat o tom, co mu leží na srdci: O své víře v Boha. Zde vypráví, jak se mu daří skloubit křesťanskou a sekulární scénu.
Jak skloubíš svou činnost v obou projektech?
Jsem velmi zaměstnaný. Ale věřím, že jsem zcela na správném místě. Bůh mě skrze Backstreet Boys přivedl do povědomí lidí. Ve svém sólo projektu mám možnost mluvit o své víře a mnozí to slyší! Ovšemže není jednoduché podat v obou projektech vždy ten nejlepší výkon. Ale chtěl bych se o to pokusit. Má sólová kariéra funguje díky tomu, že jsem jedním z Backstreet Boys a na to nesmím zapomenout. Kluci to dobře ví. Vidí, jak jsou pro mne důležití a že svou sólovou kariéru dávám na druhé místo.
Co říká zbytek skupiny tvému projektu?
Velmi mě podporují. Věděli už dávno předem, že toužím jít tímto směrem. Své místo vidím na křesťanské scéně. To patří ke mně, to je to, čím doopravdy jsem a pro co mé srdce tluče. Ta deska se jim líbí. AJ (Mc Clean, bývalý člen skupiny Backstreet Boys) se hned vydal do nejbližšího obchodu a CD si koupil.
Co říkají fanouškové tomu, že najednou zpíváš o Bohu?
Z toho si nic nedělám, tak odstrašující to zase není. Vždy jsem mluvil o své víře a svémObrazek osobním vztahu k Bohu, například v projevech díků na CD. Vždy jsem chtěl dát čest tomu, komu čest patří. Přirozeně doufám, že mé sólo album osloví také fanoušky Backstreet Boys. Zároveň si myslím, že mé písně nejsou dotěrné. Jsou velmi interpretační, dají se vyložit tak či onak a mluví do mnoha životních situací. Samozřejmě, mám ve svém repertoáru také jednoznačně inspirativní křesťanské písně obsahující poselství, které mám na srdci.
Proč se křesťanská hudba hraje tak málo v rozhlase?
Mezi křesťanskou a sekulární hudbou existuje velmi jemná dělící čára. Křesťanské rozhlasové vysílání si dává pozor, aby svými písněmi oslovilo všechny posluchače. Křesťané si to neuvědomují. Stěžují si, když vyjde zcela nová píseň a není tam moc slyšet o Bohu. Přesně tak to funguje i na druhé straně. Lidé volají do redakce vysílání a říkají: "Proč žvaní pořád jen o Bohu?" Osobně si ale myslím, že jde především o dobrou hudbu. Před několika lety se hrála píseň od MercyMe, která se jmenovala: "I Could Only Imagine". Na jednom místě v textu stojí: "Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will my heart dance for you, Jesus?" (Co ucítí mé srdce, obklopené tvou slávou? Bude mé srdce tančit pro tebe, Ježíši?) Tato píseň líčila Ježíše z křesťanského hlediska. Přesto se hrála tato píseň na sekulárních rozhlasových stanicích stále kolem dokola. Byl to obrovský hit. Myslím si, že se hodím se svou hudbou do obou směrů. A doufám, že se mně jako bývalému Backstreet Boy otevřou dveře dokořán. Ve své hudbě vypravuji lyrickým způsobem svůj vlastní životní příběh i o tom, co se mnou hýbe. Mým cílem není absolutní sólový úspěch, chtěl bych se pouze rád jednoduchým a pozitivním způsobem dotknout lidí.
Co si myslíš o dnešní hudbě?
Hudba je dnes jako před 30 - ti,40- ti nebo 50 -ti lety. Lidé chtějí opět slyšet živou hudbu, chtějí skutečný soubor bicích nástrojů, opravdový bas a zvuk kytary. V celosvětovém měřítku má country nejvíce prodávaných desek. Myslím si, že se mnohé změnilo ve způsobu produkce popových hitů. To platí i v oblasti R&B a HipHop. Fanoušci chtějí opravdové hity, opravdové zkušenosti a opravdové instrumenty. V polovině 90. let se začalo používat zvukových efektů, obzvláště v Evropě byly velmi oblíbené. Ovšemže jsme se přizpůsobili a použili jich též v písních jako "We´ve Got it Going On" a "Larger Than Life". Dnes je tomu jinak. Nemusí být všechno tak perfektní, ale musí v tom být život. To je, podle mého názoru, správné.
Když si vzpomenu na hudbu, která se dříve hrála, napadnou mě jako první Beatles, Elvis a Dean Martin. Například Beatles své písně jednou nebo dvakrát ve studiu nahráli a současně nazpívali. Pak se to vylisovalo na vinyl a bylo to. To má prostě zcela jiný feeling. V tom jsou emoce. Nebylo to perfektní, ale hodně to způsobilo.
Jaké je to být křesťanem v hudební skupině, která není "zbožná"?
ObrazekNikdy jsem se za svou víru nestyděl. Ale došlo i k takovým situacím, kde se mezi námi ukázal rozdíl. Před pár lety vyšel v časopise Rolling Stone o nás článek s fotkou. Fotograf nás chtěl vyfotit s 50 -ti mladými dívkami v pozadí, které na sobě nic neměly. Byly zcela nahé! Byl jsem jediný ze skupiny, který na fotce nebyl. Kvůli mé víře. V té době jsem byl šťastně ženatý a stále ještě jsem. Nechtěl jsem dělat ve své víře kompromisy, zapřít kdo jsem a v co věřím, jenom proto, že si nějaký fotograf zamanul Backstreet Boys takto představit. Už dříve se mě stávalo, že mě lidé chtěli vnutit kompromisy. Ale nikdy jsem na ně nepřistoupil. A to se vyplatilo!
Zdroj: Livenet/KCO Náchod

fotky

12. února 2009 v 18:04 Brian Littrell

životopis

12. února 2009 v 18:00 | www.backstreetboys.blog.cz |  Brian Littrell

životopis

23.5.2008 07:34 | Brian Littrell
ŽIVOTOPIS
jméno: Brian Thomas Littrell
narození: 20. února 1975 v Lexingtonu, Kentucky, USA
znamení: Ryba
přezdívky: B-Rok, Mr. Joker, Seaver, Reebok a Frick
rodina: bratr Harold
výška: 173 cm
hobby: plavání, basketbal, filmy
oblíbené jídlo: italská kuchyně
oblíbená barva: modrá
oblíbení umělci: Luther Vandross a Boyz II Men
ostatní: bojí se výšek, udrží každé tajemství. 2. září 2000 si vzal svou o pět let starší přítelkyni Leighanne Wallace, se kterou se seznámil při natáčení klipu As Long As You Love Me. O ni měl sice zájem i A.J., a jednou prý vtrhl do B-Rokova pokoje netušíc, že je s ním Leighanne. Sám však tvrdí, že když viděl, že je to mezi nimi vážné, sám ustoupil a nebyl na ně naštvaný. Svatba proběhla v Atlantě ve státě Georgia v kostele církve "Broskvových křesťanů". Později při hostině, která proběhla v luxusním hotelu Four Seasons (proč ne zrovna tam, když to finance dovolí), novomanžel vystoupil na pódium a své milované zazpíval píseň, kterou pro ni složil a kterou prý nikdy více a nikde jinde nezazpívá. Provázeli ho - kdo jiný než právě zbytek skupiny. Druhý den odjel šťastný pár na líbánky na soukromý ostrov v jižním Pacifiku.
v roce 2002 se mu narodil syn Baylee Thomas Wylee Littrell

brian

12. února 2009 v 17:57 | www.backstreetboys.blog.cz |  Brian Littrell


brian

4.6.2008 08:27| Brian Littrell
FOREVER:

Zajímavosti atd.:-) Brian Littrell

29.07.2007
V druhé části Zajímavostí si můžete přečíst něco o Brianovi. Pro začátek platí to samé -Doplňující informace do Brianovy biografie.
natasha81
Přezdívky: Baby Duck (pouze jeho máma mu takhle říká),přezdívka B-Rok,která je už uvedená ve společné biografii kluků, pochází z basketbalového slangu 'rok',další přezdívka,také již psaná,je Seaver a je od softbalového hráče jménem Tom Seaver
Barva vlasů: špinavá blond/světle hnědá
Sport: Golf
Oblíbené nástroje: Trumpeta a kytara
Oblíbené místo: dům
Oblíbený nápoj: Ledový čaj a zázvorové pivo
Oblíbené jídlo: Makarony a sýr,sýrová pizza
Oblíbený BSB videoklip: As Long As You Love Me
Oblíbená hudba: Shai,Jodeci
Oblíbený film: Train spotting (to bych do něj vážně neřekla!!!),Star Wars a nějaké filmy s Jimem Carreyem
Oblíbená zmrzlina: vanilková s čokoládovými kousky
Zlozvyk: Kousání nehtů
Oblíbená módní značka: Tommy Hilfiger
Oblíbená filmová hvězda: Tom Hanks, Jim Carrey a Sandra Bullock
Oblíbená vůně: Safari,CK One
Další fakta:
natasha81
-Brian byl zavolán do BSB když studoval na Univerzitě v Cincinatti.
natasha81
-Brianova hlava chytla od ohně kdysi během turné Black & Blue (oj!!)
natasha81
-Brian zpíval své první sólo v kostele ve věku 6 let.
natasha81
-Brian navrhl svoje vlastní svatební prstýnky (jak krásné...)
natasha81
-Briana kdysi kousnul pavouk,který byl infikovaný (brrrr...!!!)
natasha81
-Brian a AJ si nechali udělat svoje první tetování ve stejný den,aby v té době dostatečně znechutili jejich managementa.
natasha81
-Brian svému synkovi Bayleemu říká Scooper
natasha81
-Brian porušil 3 známé dopravní předpisy; za překročenou rychlost,za řízení bez připnutého pásu a za chybějící bezpečnostní vybavení v jeho autě. Všechno se dopustil v roce 1994,tehdy mu bylo 19. (Brian se nezdá:-D)
Obrazek
natasha81
-Brian svou nynější manželku Leighanne potkal 15.června 1997,jak už většina víte- na natáčení klipu 'As Long As You Love Me' (můžete ji vidět i na DVD Homecoming: Live in Orlando jak ho před začátkem objímá..)
natasha81
-Brianovi a Nickovi se říká Frick a Frack ode dne,kdy se zkamarádili.
natasha81
-Briana baví zahradničení
natasha81
-Brian vyhrál velvyslaneckou cenu v jeho domě státě Kentucky v roce 2004,v Rock and Rollové hale slávy.Jeho bratranec Kevin také dostal tu samou cenu.
natasha81
-Brian pracoval u Long John Silvera (ve fast foodu) předtím než se přidal k BSB.
natasha81
-V roce 2000 byl Brian vybrán jako nejžhavější hvězda pod 25 let.
Obrazek
Obrazekkutululuoblíbené místo všech
Obrazek

informace

12. února 2009 v 17:55 | www.backstreetboys.blog.cz |  Brian Littrell


Brian a jeho život

BOYS FOREVER

Tu je ten slibovaný překlad: Brianova

24.06.2007
Brian popisuje svůj život i boj s nemocí zvanou Nedomykavost srdeční chlopně.Jestli vás zajímá jak to všechno bylo,čtěte dál. Musím říct,že je to celkem ´husťárna´! Můžeme být rádi,že Brian žije,protože bez něho by nemohli vzniknout Backstreet Boys. Jen si představte,že by tam nebyl! Jeho hlas je prostě nenahraditelný:-)! Dost už okecávání,tady je hotový překlad Brianovy autobiografie:
" Jmenuji se Brian Thomas Littrell. Narodil jsem se 20.února 1975 v nemocnici sv.Josefa (St.Joseph Hospital) v Kentucky. Moji rodiče se jmenují Harold Littrell mladší (Jr.) a Jackie Littrell- jsem jejich druhý syn. Mám bráchu,který je o tři roky starší než já. Vyrůstali jsme hodně ´poměšťácku´. Můj táta pracoval v IBM; později koupili jednu firmu v Německu. Dělali na psacím stroji pásky,počítačové pásky a mnoho dalšího.Táta tady pracoval už od střední školy,kdy mu bylo osmnáct let. Můj děda,Harold Littrell starší (Sr.) tu také pracoval,takže můj táta šel v jeho stopách. Táta se přihlásil k válečnému loďstvu a byl tu 4 roky. Když z tama odešel,poznal moji mámu. Moje máma pracovala v kostele,kde jsem vlastně vyrůstal.
*
*
*

Už od dob mého dětství jsem utíkal ke zpěvu a byl jsem velký komediant a každého jsem rozesmíval. Když jsem chodil do školky,zpíval jsem v dětském kostelním sboru. Bylo mi asi šest nebo sedm let když jsem zpíval svoje první sólo v zástupu věřících v kostele. Tento kostel měl 4,000 členů; normálně tam bývalo pouze okolo 1,500 na nedělních mších. Ale toto byl velký výkon pro šesti nebo sedmi letého kluka! Byl jsem hrozně nervózní. Mezi lidmi jsem velmi stydlivý. Jsem hodně nesmělý když se mám seznamovat s novými lidmi
*
*
*

Vyrůstal jsem v domě v Lexingtonu. Tři roky věkový rozdíl byl mezi mnou a bráchou hodně velký. Narodil jsem se se srdeční vadou a mám malou díru (otvor) v srdci. Když mi bylo pět,zjistili mi nemoc v krvi a srdci; říkali tomu STAPH infekce (staph jsem nikde nenašla ve slovnících). Prošel jsem svými pěti lety bez toho,aniž by někdo něco takového věděl. Měl jsem srdeční vadu...
*
*
*

Jednoho dne,když mi bylo pět,jsem jel na svém Big Wheelu (kole) dolů ulicí a vrazil jsem do obrubníku a sletěl na zem a odřel si hodně koleno. To rozpoutalo infekci, [ale nikdo to v té době nevěděl] . Když jsem dotáhl svůj Big Wheel domů,dostal jsem od mámy nějakou sladkost a pusu a bylo mi fajn. O dva týdny později se mi u mého dědy stal úraz: uklouznul jsem a spadl na beton a hodně jsem se bouchl do hlavy,tak máma o mě měla velký strach. Společně s dědou mě odvezla do nemocnice.Během těchto posledních dvou týdnů se [staph] infekce rozjela.Je zázrak,že po mém (už druhým) úraze mi teprve v nemocnici objevili tu infekci,protože ty ostatní banální úrazy nebyly tak závažné,abych musel do nemocnice.Bylo mi pět a cítil jsem se zdravý. Nikdy jsem neměl žádné problémy; vždy jsem byl schopný běhat a hrát si jako ostatní děti. Ale potom si mě nechali dva měsíce v nemocnici...
*
*
*

Pamatuji si to velmi dobře. Zdálo se mi o tom,měl jsem na to všechno hodně špatných vzpomínek: jak jsem onemocněl a jak se infekce dostala do krve až k mému srdci. Byl jsem hodně unavený a bledý. Neměl jsem ani žádnou sílu. Jediný způsob pohybu byl invalidní vozík. Jezdil jsem si nahoru a dolů po nemocničních chodbách,protože jsem se potřeboval nějak zabavit.
*
*
*

Tato nemoc,kterou jsem měl je osudná a já měl nulovou šanci na přežití. Lékaři mojí mámě a tátovi říkali,aby počítali s nejhorším a zajišťovali už dopředu pohřeb,protože 'váš syn je na tom hodně špatně' .Pro moji mámu to bylo moc těžké vyrovnávat se s touto možností. Když přišla do kostela,prosila o jakoukoli pomoc z kostela a rodiny,a čas šel dál..
Byl jsem na určitých lécích,ale nic nedokázalo tuto infekci zastavit. Jak čas běžel,jakkoli se to zdá nemožné,infekce začala pomalu ustupovat! Děkuji za to Bohu. Vím,že to byl zázrak. Bohužel ale na Zemi není žádný lék,který by tuto nemoc zcela vyléčil...
*
*
*

Nikdy nezapomenu na větu,kterou mi máma řekla,když mi bylo deset nebo jedenáct let: ' Víš Briane,když jsi byl v nemocnici,byla jsem s tebou a přála jsem si,abys žil,protože jsem chtěla,abys byl tady se mnou ..jsi moje dítě a já tě potřebuju..' Když se v noci modlila,šla mě vzbudit a řekla mi 'Cokoliv se má stát,stane se..' Od té doby jsem na tom byl pomalu ale jistě lépe a začal jsem se zotavovat.
Lékaři mámě a tátovi říkali,že pokud budu žít....nebudu schopný dělat spoustu věcí normálně.Pocházím ze zabezpečené rodiny,odešel jsem z nemocnice jako by mi nic nebylo,protože jsem se cítil o dost lépe. Začal jsem zpátky nabírat sílu,dělal jsem věci jako předtím...nechtěl jsem se v ničem omezovat.

*
*
*

Mou první láskou mezi sporty byl fotbal,a fotbal souvisí s hodně běháním. Žili jsme hned u kostela,kde bylo kousek dál fotbalové hřiště. Každé léto tady býval malý fotbalový kemp pro děti v mém věku nebo i trošku mladší děti,a já se vždycky snažil tady dostat a hrát s něma. Rodiče na mě dávali pozor a byli velmi opatrní co se týče určitých náročných aktivit jako bylo třeba hodně běhání,stresové situace a všechno co mohlo ohrozit normální funkci srdce. Moje srdce bylo slabé a rodiče se velmi báli. Nikdy se mnou nehráli fotbal,tak jsem se začal více věnovat basketbalu a hrát pro kostel se všemi mými kámoši ze střední školy. U basketbalu člověk taky moc běhá jako u fotbalu,je to bláznivý. Nedělalo mi žádný problém hrát basket. Uběhly dva roky poté,co jsem se dostal z nemocnice,dospěl jsem, a moji rodiče mi pomalu povolovali co jsem chtěl dělat.
*
*
*
Jednou za rok navštěvuji Univerzitu Léčebného Centra v Kentucky. Lékaři mi tu kontrolují srdce a dělají EKG a CAT vyšetření. A každý rok mi říkají,že díra (otvor) je čím dál menší! Když mám tyto zkušenosti,cítím,že jsem si bližší s mou rodinou,mým bráchou,se všemi mými přáteli z kostela,s Bohem. Místo chození ven a na party jsem vždy chodil na středeční noční mši. Neříkám,že jsem byl nejlepší dítě na světě,protože každý má nějaké chyby. Ale to mě právě dělalo lepším člověkem; byl jsem více hrdý na to,co jsem dělal. (..)
Obrazek
To je showbysnys:
Na základní a střední škole mi holky říkaly 'Oh,ty zpíváš? Wow!,' v kostele zase 'Člověče,ty seš dobrej,máš fakt skvělej hlas,' a to bylo pěkné. Vždycky jsem věděl,že chci zpívat,ale nikdy jsem to nebral vážně v mém mladém věku na střední škole.
*
*
*

Škola,do které jsem chodil mívala talentové show...Jedna holka a já jsme tam byli vybráni,aby jsme zazpívali jednu duchovní píseň před celou školou. Ta píseň se jmenovala 'Another Time,Another Place'. Ona vyšla na pódium a začala zpívat svou první sloku a pak jsem se k ní měl přidat; dostal jsem ze sebe tak dvě nebo tři slova a najednou všechny holky v publiku začaly křičet! Myslel jsem,že je to kvůli tomu,že jsem vyparáděný v obleku a kravatě,a tam byly hledáčky,takže jsem nemohl vidět do publika,protože světla byla hodně ostrá.
*
*
*
Zrovna jsem opustil sborovou třídu dříve než když jsem byl ještě nikdo. Ale teď když jsem vstoupil na jeviště a dostal jsem se před světla bylo to úplně jiné. Byl jsem jen okamžitá hvězda. Myslím si že to byl záchytný bod v mém životě když jsem věděl že jsem mohl dát pryč něco jako mé vrstevníky tady musí určitě být lidi venku z tohoto světa kteří by chtěli taky. A od té doby dál to bylo tak uspěchané.. (s tímto odstavcem mi pomohla fanynka "Sexybrian" kutululu )
Obrazek
Všechno o holkách!
Já měl na škole hodně kamarádek. Jeden z mých vztahů trval asi tři měsíce a tři dny,bylo to na střední škole. Dívka,se kterou jsem chodil navštěvovala jiný kostel než já a já tam začal chodit s ní.
Měl jsem jí rád už od 9-té třídy a nikdy mi nedala možnost a pak konečně v prváku (zpozorovala mě) měla mě ráda a já tomu nemohl uvěřit. Myslím si že jsem se učil z této zkušenosti, myslím že jsem byl jenom zblázněný do ní, protože ona byla moc krásná holka a když jsem se dozvěděl o jejím vnitřku, už mě nepřitahovala.Moji přátelé říkali ´ Je tak lakomá a sprostá, není pohledná, nikdy neřekla že by tě milovala do smrti.´ Pak jsem konečně dostal šanci a ono se to ukázalo. Když se koukám zpět na tohle, byla to jen zkušenost.. (s tímto odstavcem mi taky pomohla fanynka "Sexybrian" kutululu )

Život doma! Labirint
S bráchou jsme vždycky museli vynášet odpadky a uklízet,protože oba rodiče pořád pracovali. Moje máma ale stále chodila do kostela. Když mě předtím odvezli do nemocnice [Brian měl být hospitalizován s možnou smrtelnou infekcí krve],žili jsme z tátových příjmů. Vždycky jsem měl,co jsem potřeboval: Ale když mi bylo šestnáct,chtěl jsem vlastní auto. Mojemu bráchovi bylo devatenáct a řídil malé,staré auto,které si koupil sám,protože už měl práci. Říkal jsem 'Chtěl bych mít jako on svoje auto,jezdit na schůzky (rande),dělat co chci. ' A tak jsem se o tom bavil s mou mamkou.Ona řekla 'Nebudeš mít auto dokud nebudeš mít nějakou práci,šetři si peníze a pak si ho kup '. Takže jsem si začal šetřit!
*
*
*

Pracoval jsem v rychlém občerstvení (ve fast foodu) rok a půl. Našetřil jsem si nějaké peníze,ukázal zodpovědnost,pracoval jsem a zároveň dělal domácí povinnosti a chodil do kostela. Snažil jsem se všechno zvládat a snažil jsem se dostat do světa dospělých. Dokázal jsem mamce,že jsem spolehlivý a že mi může věřit.
*
*
*

Pojďme mluvit o Kevinovi! 8-)
Obrazek
Když jsme měli rodinné výlety,vždycky se držel mého bráchy. Byl jako můj brácha. Můj brácha taky zpíval,ale on nezpíval skutečně pop,spíše R & B; měl rád heavy metal,rock 'n roll . Oni spolu zpívali a hráli si na rockový hvězdy:-) a můj brácha mlátil do bubnů. On to nikdy nebral vážně tak jako já to nikdy nebral vážně-až do doby kdy jsem se dostal tam kde teď jsem..
*
*
*

Každý věděl o dni,kdy mi Kevin zavolal z Orlanda kvůli BackStreet Boys. Zrovna jsem seděl ve třídě dějepisu,byla poslední šestá hodina a byl duben 1993... Šel jsem domů a hned jak jsem vešel do dveří,říkám mamce ' Mami,musím ti něco říct! ' a ona mě nenechala mluvit a řekla ' Jó,Kevin volal kvůli kapele,mluvila jsem s ním a všechno už vím ' a já na to ' Cože? ' On volal oběma mým rodičům a o všem jim řekl,já byl ten,který se o tom dozvěděl jako poslední. Nemohl jsem tomu uvěřit! Myslel jsem,že to není možný! Ale bylo.. Máminou hlavní starostí bylo moje vzdělání...
*
*
*

Takže zavolala Denise,A.J.ově mámě a Denise jí řekla o domácím studiu. Takhle jsem se měl učit právě s A.J.em a Nickem společně. Rodičům šlo o to,aby jsme se opravdu učili. Hned další den,v šest hodin ráno,jsem nasedl do letadla a letěl do Orlanda. Když jsem tam přiletěl,na letišti už postával Kevin a podal mi limonádu. Zakopl jsem a spadl na zem. Trapas. Ještě před hodinou jsem s Kevinem mluvil po telefonu a teď jsem tady v Orlandu! A ještě k tomu v limonádě!
Backstreet Boys! sensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesense
Obrazek
Jsem šťastný,že můžu být v BackStreet Boys! Změnilo mi to život! Je to úžasné,děkuji Bohu za všechno.
Myslím,že tato kapela má hodně potenciálu a myslím,že tato kapela je stálá ("dluhotrvající":-) ) . My jsme skuteční- co vidíte to dostanete (Ludlinka: tu větu jaksi nechápu..). My jsme pět solo umělců,kteří se dali dohromady a milujeme práci,kterou děláme. Vše co děláme,děláme pro naše fanoušky.Bez nich bychom nemohli existovat. "
Brian Littrell ...

Nick a Britney

12. února 2009 v 17:51 | www.backstreetboys.blog.cz |  Nick Carter

BACKSTREET BOYS FOREVER:o

NICK CARTER A BRITNEY SPEARS…

07.10.2007
Před pěti (přesně v roce 2002) lety se objevila na veřejnosti zpráva, že Nick a Britney spolu chystají duet a nejen to. Chovají se prý oba náležitě tak, že to vypadá na vážný vztah.
Tak tuhle informaci vypustil časopis Popcorn fanouškům v srpnu roku 2002 a podal to jako hotovou věc. Média uvedla, že chystaný duet Britney a Nicka by se měl objevit na Nickově sólovém album. Měl se natáčet i údajně videoklip, který měl stejně jako píseň být nabitý sexem a měl vypovídat o vztahu Nicka k Britney.
Jak se vlastně tito dva seznámili? Bylo to přesně v roce 1999 kdy Britney uviděla poprvé Nicka spolu s Backstreet boys na jejich koncertě v Los Angeles. Tehdy z nich Britney byla naprosto nadšená. Byla nesmělá a Nick ji tehdy (jak potom sama přiznala) nesmírně zaujal. K její smůle ale bylo, že u Nicka nebyla žádná zpětná reakce - Nick už tehdy považoval Britney za tuctovou nánu a neměl sebemenší zájem se s ní bavit. Jejich vztahy vyvrcholili v napětí až poté, co Britney začala (asi jako náhradu za Nicka) chodit s jiným Boy bandem a to s Justinem Timberlakem z kapely N´Sync - dodnes všichni ví, že ne Britney ale právě N´Sync můžou vděčit jejich vztahu, neboť to byla právě ona, která N´Sync proslavila.
Britney od té doby začala mít na BACKSTREET BOYS úplně jiný pohled. Najednou začala tvrdit, že se ji nikdy nelíbili a byla ochotna popřít i to, že si kdysi vytrhávala jejich plakáty a chodila na koncerty. Prostě jela Britney podle toho jak pískali N´Sync. Pak se ale vše změnilo - a to právě začátkem roku 2002 kdy Britney a Justin definitivně prohlásili, že spolu skončili a začali na sebe házet špínu. A netrvalo dlouho a vyšla najevo zpráva, že se Nick uvolil zakopat válečnou sekeru a zavolal hudebnímu manažerovi Britney Spears (jen tak pro zajímavost - tím manažerem byl Johny Wright - neříká vám to něco?) a domluvil se s Britney na jejich společném duetu, který měl představovat milostnou baladu. Nick to měl údajně brát jako příjemné sblížení s Britney a Britney tuto nabídku přijala jako součást pomsty Justinovi.
Jenže přišla doba vydání Nickova sólového alba - ale fanoušci na něm Britney hledali marně. Co se stalo? A kde je ten slibovaný sexy videoklip? Na pravou míru uvedl vše časopis Bravo, který po vydání Nickova alba přinesl fanouškům rozhovor s Nickem. Na otázku zda je pravda, že Nick něco chystal s Britney se Nick vyděsil a všechno popřel. Podle jeho slov ani Britney pořádně nezná a neviděl ji už léta. Tím tato aférka skončila a dalo by se nato zapomenout nebýt událostí posledního měsíce.
Po skončení předávání cen MTV VIDEO MUSIC AWARDS, kde Britney uvedla do pohybu svůj dlouho chystaný comeback totiž páru určitých svědků uvedlo, že se Nick a Britney domluvili v zákulisí na rande! Po tři týdny si měli údajně Nick a Britney psát a bavit se spolu jako dva nejlepší přátelé. Je tohle vážně pravda? Ptaly se snad všechny internetové stránky. Netrvalo však dlouho a ihned 21. září, 2 dny potom, co byla uveřejněna domněnka, "že spolu Nick a Britney optě něco mají" poskytl Nick rozhovor a všechno popřel. "To poslední co teď potřebuju je ještě více drama v mém životě" směje se Nick a dodává "nikdy jsem nebyl s Britney tak dlouho v kontaktu a ani nehodlám. Přeju ji ať se ze všeho dostane a ať se ji daří - ale to je asi vše, co bych ji mohl vzkázat." Nad touoto zprávou se snad ulevilo všem, kdo ví v čem právě Britney lítá. Není tajemstvím, že je závislá na alkoholku a na spoustě jiných omamných látkách , nedávno ji dokonce opětovně vyfotili bez kalhotek s holým zadkem a pěkně na mol - k tomu Birtney tancovala u tyče a fakt, že je něco po půlnoci a ona doma vlastní dvě děti ji byl úplně volný. Neprožili si fanoušci BSB s Nickem už něco podobného? Ale ano. Jistě každého z nás zamrazí při vzpomínce na Paris Hilton a na to jak Nicka málem zničila chování, které lze docela dobře nyní přirovnat k Britney.
Zbývá nám jen doufat, že Nick sám ví, že má navíc - než na to tahat se s takovou jako je Britney.

info

12. února 2009 v 17:49 | www.backstreetboys.blog.cz |  Nick Carter


informace

24.6.2008 13:28| kiki | Nick Carter

Tentokrát tu máte i něco o Nickovi (prý Rare informations, takže Vzácné nebo také výjimečné informace:-) )

22.07.2007
Původně toho mělo být víc,ale já jsem takový amatér,že jsem ten zbytek prostě neuložila a nejhorší je, že už nevím,kde jsem to nabrala.No nic,pustím se do překladu.Teda vy to už budete číst česky bflko
První část

Do letadla Nick vstupuje odjakživa zásadně pravou nohou (mohli jste to vidět třeba na DVD Around The World)
On říká "Ty víš" často
Má ty nejpotrhlejší charakteristický způsoby (asi chování)
Zajímá se o oceány a o šíleně ho baví sledování filmů s tématikou o mimozemšťanech
sensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesense
Tu je druhá část,kterou jsem zázrakem uložila...
- řekl: ,,Jsem hříšný Backstreet Boy"
,,Nejdivnější věc,kterou jsem kdy jedl,byla vajíčka aligátora."
,,To pořád roste a roste,stejně jako noc plyne dál" -nevím přesně co tím myslel,ale jinak to nepřeložila ani kámoška 8E->
,,Chceš být můj bláznivej kámoš?"
,,Je divnej pocit stát před davem uječených fanynek jen ve spoďárech!!" Kluci ho totiž kdysi dávno takto vystrčili ze šatny,chudák:-)
sensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesense
Třetí část.Já to nazvala jako "Doplňující informace do Nickovi biografie"
Velikost...boty: 11 (pro nás 46)
Velikost oblečení: 43
Závislost: Počítačové hry
Oblíbená videohra: Kid Nicky
Oblíbená svačinka: Twix (já bych se toho taky mohla užrat..)
Oblíbené písně z jeho alba: Help Me, My Confession
Oblíbená BSB píseň: Shining Star a Siberia
Oblíbený hudební nástroj: Kytara a bicí
Deodorant: Old spice (jóó...důkaz místo slibů)
Měl by se stydět: Ukradl Bibli z hotelu
sensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesensesense

Čtvrtá část.Co zřejmě nevíte (alespoň většina z vás).Nick je někdy fakt zvláštní tvor chicht

- Myslí si,že jeho chodidla nejsou pěkný
- Nenávidí svoje břicho- říká,že ho "podědil" po svém otci
- Na psy mluví dětským hláskem
- Nick se narodil ve stejné nemocnici jako Lucille Ball
- Nickova postel se rozpadla když na ni Nick dolehl s jeho tajnou láskou,protože na ní Aaron předtím schválně povolil šrouby (to jste si mohli přečíst taky tady jak to bylo..chudák Nick)
- Nick jednou naboural do Christiny Ricci
- Nick má rád brusinky a vodku
- Kouše si prý nehty (má manikůru zadara..)
- Brian málem zemřel ten samý den,co se Nick narodil (!)
- Má sklony zvedat pravé obočí když mluví o holkách (to se musím podívat!)
- Spává na zádech a chrápe
- Věří na duchy
- Nick má bílé Ferrari
- Před několika lety Nick překvapil Aarona na jeho koncertě a Aaron začal brečet
- Nick se bojí tmy
- Má rád Elmíka (to je to plyšový NĚCO ze Sezame otevři se:-) )
- Miluje krevety
- Řídí velmi rychle (my víme)
- Nick na Bahamách plaval se žraloky
- AJ hodil do ohně Nickovy oblíbené komiksové knížky
- Nick si opravdu váží žen a nikdy by prý na dívku navztáhl ruku i kdyby ho ona porazila dolů (přeberte si to jak chcete,mě to ve večerních hodinách nemyslí)
- Nick věří na osud
- Má strach z manželství (nebo svatby-já fakt nevím,to bylo ve slovníku) a nerad žije ve velkých domech sám
- Učil se surfovat (2002)
- Obvykle jeho Vánoční nakupování začíná na poslední chvíli
- Nick nerad létá.I když rád cestuje,letadlo pro něj stále není dost pohodlné.
- Nick je po ránu podrážděný
- Narodil se v 8 hod.večer

Nick se zlobí

12. února 2009 v 17:47 | www.backstreetboys.blog.cz |  Nick Carter
Carter

Nick Carter se zlobí kvůli výrazu "chlapecká kapela"

Backstreet Boys
(c) amazon.com
Znovu zformovaná skupina Backstreet Boys se při návratu na pódia nechává slyšet, že prý nikdy nebyla chlapeckou kapelou. Výraz boyband odmítá zejména zpěvák Nick Carter.
"Nikdy jsme nebyli boyband. Vždycky jsme se cítili jako členové bělošského vokálního tělesa," prohlásil Nick a dodal, že skupina nikdy nepracovala podle modelu partiček fungujících jako Take That. "Možná jsme tak začali, ale brzy to skončilo," přece jen povolil Nick.
Backstreet Boys (MySpace.com) započali kariéru v devadesátých létech eponymním albem a do dnešních dnů patří mezi nejúspěšnější hudební seskupení. Prodali přes pětasedmdesát miliónů desek.